underconstrucion

Architektúra je underconstruction. Ulice sú underconstruction. Budovy sú underconstruction. Mobiliár je underconstruction. Underconstruction. Robota je underconstruction. Výkresy sú underconstruction. Svet je underconstruction. Peter Kopček je underconstruction. Martin Šimek je underconstruction. Ja som underconstrucion.

Vstúp do nášho sveta. Postavíme dom. Zasadíme strom. Zrevitalizujeme park. Navrhneme námestie. Zostrojíme budovu. Dáme pamiatkovú obnovu.

Je rok 2007. Peter Kopček a Martin Šimek zakladajú značku underconstruction. Rozdielne nazeranie na svet, kritické myslenie a vzájomná oponentúra sa stretávajú v prienikoch spoločnej tvorby. Spája nás zvedavosť, tvorivosť, radosť z práce.

Architektúru vnímame ako proces tvorby nekonečného diela, ktorým je svet okolo nás.  

Pracujeme na projektoch v celej škále mierok. V našej tvorbe prijímame všekty výzvy - návrh kľučky, projekt budovy, štúdia mesta.

Hľadáme riešenia pre zložité úlohy a kladieme otázky pre tie jednoduché.
Našim návrhom predchádza dôkladná analýza, sústreďujeme sa na indentifikáciu a rozvoj známych aj skrytých potenciálov zverených úloh. Výsledkom našej práce nemá byť náš pomník ale spokojný užívateľ a spokojná spoločnosť.

Ponúkame profesionálny a zodpovedný prístup. Neustále vstupujeme do strategickej spolupráce s odborníkmi z rôznych profesijných oblastí a priebežne tak overujeme realizovateľnosť našich myšlienok.