Vily Machnáč

Spracovali sme štúdiu využiteľnosti územia v okolí Srnčej ulice. V duchu regulatívov navrhujeme schátrané územie zastavať samostatne stojacimi metskými vilami. Domy osádzame do rastlého terénu tak, aby nevznikali palisády a obyvateľom bol sprístupnený voľný, bezbariérový pohyb po pozmeku.
Každý z 30 bytov využíva jedno celé podlažie domu. Dispozície bytov vychádzajú z Corbusierovského voľného pôdorysu, ktorý zaručí vysokú variabilitu interiérov.