Názov RD M06 | Rok 2017 | Investor Office Invest, a.s. | Miesto Bratislava, SVK | Stav Štúdia | Veľkosť 468 m2 | Autor Peter Kopček, Martin Šimek