Polyfunkčná budova Donaustrasse

Napriek okolitej výške zástavby je možné na predmetnej parcele stavať výškovú budovu za predpokladu, že budú okrem iného zachované podmienky preslnenia okolitých budov. Navrhli sme preto atypickú budovu, ktorá svojím tvarom daným požiadavkam vyhovuje. Pri návrhu sme sa inšpirovali fyzikálnimi vlastnosťami kvapalín. Vlna tekutiny predstavujúca budúcu budovu naráža na imaginárne steny definované hranicami pozemku a vyšplechuje do výšky. Objekt sme zhmotnili v čase, kedy vyšplechnutá kvapalina dosahuje absolútny moment a začína pod vplyvom gravitácie padať späť.