BD Kmeťova

Názov BD Kmeťova | Rok 2011 | Investor Mesto Nitra | MIesto Nitra | Stav Štúdia | Veľkosť 9100 m2 | Autor Martin Šimek, Peter Kopček