Vstupné priestory do Volksschule Strebersdorf

Boli sme vyzvaní k vypracovaniu návrhu rekonštrukcie vstupných priestorov do prominentnej školy v Strebersdorfe. Súčasťou návrhu malo byť aj riešenie fasády tejto časti budovy. Mottom inštalácie, ktorá mala byť umiestnená vo vstupnej hale bolo heslo "Vzdelanie je hodné zlata". Dôležitou podmienkou investora boli minimálne realizačné náklady. Nápad musel byť preto jednoduchý. Myšlienku vyobkladať objekt zlatom kde sa dá sme zavrhli ako prvoplánovú. Hladali sme soľ. Tou soľou sú informácie. Peter prišiel s myšlienkou rozmiestniť na fasáde QR kódy, ktoré mali odkazovať na rôzne zaujímavosti o škole, o jej známych absolventoch, na motivujúce odkazy súvisiace so vzdelaním a vzdelávaním. Implementáciou QR kódu získava fasáda štvrtý rozmer, mení sa na informačný portál - galériu. Okoloiduci môžu fasádu scanovať do mobilných zariadení a nahliadnuť tak do vnútra školy, stiahnuť si rozvrh, dozvedieť sa termín testov. V neposlednom rade považujeme (skromne) našu ideu aj za inovatívny prínos v oblasti architektúry. Sme prví, kto prichádza s nápadom použiť na obklade budovy raster s ornamentom na báze QR kódu. Ďakujeme za uznanie.)