Úzmený plán zóny Prístav Korneuburg

Vypracovali sme koncepciu revitalizácie prístavu v mestečku Korneuburg. Ťažiskom územia je polostrov, ktorý služil ako prekladisko. Zámer obce je vytvoriť polyfunkčné prostredie s prevahou bývania a relaxu. Cíp polostrova bude zdobený adminstratívnymi objektami. V území navrhujeme umelo navýšiť terén. Parter celého polostrova bude slúžiť chodcom a cyklistom. Nižšia zasypaná úroveň je určená pre statickú dopravu, zásobovanie a infraštruktúru. Severovýchodná pevninská časť územia bude spleťou služieb obchodu a kultúry. Prístav bude slúžiť kotveniu malých súkromných plavidiel do 20m a ako verejné prírodné kúpalisko.