Názov Trh Hrubý Šúr | Rok 2017 | Investor Súkromná osoba | Miesto Hrubý Šúr, SVK | Stav Realizácia | Veľkosť 155 m2 | Autor Peter Kopček, Martin Šimek