Rodinný dom Kruh

Do prostredia niekdajších záhrad nachádzajúcich sa na jednom z pahorkov hlavného mesta navrhujeme dom, ktorý bude jeho užívateľovi poskytovať maximálny kontakt s okolím. Dispozičné riešenie domu vychádza, z jednoduchej prevádzkovej schémy - hlavná komunikačná os a k nej pripojené, logicky zoradené miestnosti a priestory pre bývanie.
Pôvodný zámer používať dom ako nekompromisný hodinový stroj a otáčať ho okolo vlastnej osi podľa ročných období, dennej doby, či potreby majiteľa zatiaľ ukladáme do šuflíka. Kruhovej chrbtovej osi sa však nevzdávame, dotáčame dom na papieri do ideálnej polohy a spracúvame pôdorys statickej verzie objektu. Kruhová "chodba", ktorej by sme radi prisúdili úlohu komunikácie v galérii, kde vystavovaná je záhrada, delí prislúchajúci pozemok na vonkajšiu záhradnú časť a vnútorné átrium. V duchu územného plánu, a pre dosiahnutie dojmu veľkej rozlohy inak skromného objektu, hľadáme maximálny prijateľný polomer komunikácie. Následne v zmysle spomínanej schémy, so zreteľom na výhľady preslnenie a individuálne potreby majiteľa rozkladáme jednotlivé miestnosti a priestory domu po oboch obvodoch komunikácie.
Napriek svahu, v ktorom dom stojí, sme sa rozhodli objekt terénu neprispôsobiť. Okolie dom je pretkané biokoridormi, preto je jeho prevládajúca časť postavená na stĺpoch a umožňuje tak migrujúcemu životu bez prekážok plynúť vôkol objektu i pod ním. K domu prináleží samostatne stojaca garáž a hosťovský domček.