Revitalizácia vstupného areálu BBC4

S kolegami z ateliéru Milieu Architects sme vypracovali štúdiu revitalizácie vonkajších parkovacích-parkových plôch. Pôvodné betónové parkovisko kultivujeme priečnymi pásmi zelene. Odstránené parkovacie miesta navrhujeme nahradiť kvalitnou MHD podporenou dostatočne hustou sieťou cyklotrás. Klientovi radíme prispieť za každé umorené parkovacie miesto dvoma stojanmi pre bicykel. Odmenou nám všetkým bude menej sálajúcich plôch betónu a príjemnejšie životné prostredie.