Rekonštrukcia bytového domu Kotva

V septembri 2014 sme získali projekt modernizácie atraktívneho bytového domu Kotva. Budova z roku 1930 od architekta Brettschneidera stojí v nároží ulíc Kúpeľná a Vajanského nábrežie.