Domov sociálnych služieb Blatná na Ostrove

Názov DSS Blatná | Rok 2010 | Investor Senior City, s.r.o.| Miesto Bratislava | Stav Štúdia | Kapacita 100 lôžok | Veľkosť 8600 m2 | Autor Martin Šimek, Peter Kopček