Názov Byt Blumental | Rok 2018 | Investor Súkromná osoba | Miesto Bratislava | Stav Štúdia | Veľkosť 177 m2 | Autor Martin Šimek, Peter Kopček